left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

UPDATE !!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ

UPDATE !!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 8 ยูนิต จำนวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view